Bizovac

Bizovac
Bizovac, naselje i središte istoimene općine, Osječko-baranjska županija, Slavonija, 20 km zapadno od Osijeka i i 9 km južno od Valpova. Leži na 90 m nadmorske visine. Naselje ima 2043, a općina 4507 stanovnika (2011). Na željezničkoj pruzi i državnoj cesti Osijek–Našice. Bogato nalazište predmeta iz brončanoga i rimskoga doba. Prvi se put u pisanim izvorima spominje 1333. U srednjem vijeku vlasništvo gospoštije Karaševo i viteškoga reda sv. Ivana Jeruzalemskog. Pod osmanskom vlašću dio Požeškoga sandžaka (Osječkoga kadiluka i nahije Karaš). Od 1721. vlasništvo valpovačkoga vlastelinstva. Prigodom traženja nafte 1970. bušenjem je pronađena vrela mineralna voda (96 °C), koja je iskorištena u lječilišne i rekreacijske svrhe uređenjem Bizovačkih toplica (hotel Termia, 1974). Župna crkva sv. Mateja iz 1802. Dvorac obitelji Normann-Prandau (prva polovica XIX. stoljeća). Rodno mjesto hrvatskoga leksikografa i prevoditelja Adolfa Bratoljuba Klaića. Općina ima 8 naselja; najveća su Bizovac i → Samatovci.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: