Ružić

Ružić, naselje i središte istoimene općine, u Šibensko-kninskoj županiji, u Dalmatinskoj zagori,  10 km jugoistočno od Drniša i 42 km sjeveroistočno od Šibenika. Leži na jugoistočnom dijelu Petrova polja na 279 m nadmorske visine. Naselje ima 266, a općina ima 1591 st. (2011). Nalazi se na državnoj cesti D56 (Benkovac–Skradin–Srniš–Sinj). Poljoprivreda, vinogradarstvo, stočarstvo. Pripada župi Gospe od Ružarija iz Drniša. Općina ima devet naselja; najveća su Gradac (317 st.) i Ružić.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: