brigada

brigada (talijanski), viša združena taktička jedinica kopnene vojske promjenjiva sastava. U pravilu se sastoji od dviju do pet bojna (bataljun, divizion), jedinica za potporu, zapovijedanje i vezu, te od inženjerijskog i pozadinskog osiguranja. Osposobljena je za samostalno djelovanje u svim uvjetima. Može biti u sastavu divizije ili samostalna. Ovisno o sastavu, namjeni i osnovnom naoružanju, može biti pješačka, brdska, padobranska, topnička, oklopna, motorizirana i dr. Kao veća vojna postrojba prvi se put javlja potkraj XVII. stoljeću i do pojave divizija najviša je postrojba kopnene vojske.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: