bruto domaći proizvod

bruto domaći proizvod, BDP, ukupna vrijednost proizvodnje dobara i usluga u granicama neke zemlje tijekom jedne godine bez salda uvoza i izvoza. Uključena je proizvodnja koju u dotičnoj zemlji ostvaruju inozemna poduzeća, a isključena proizvodnja njezinih poduzeća u inozemstvu. → bruto nacionalni proizvod

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: