burleska

burleska (talijanski: burla šala) 1. Kraća književno-scenska vrsta koju karakterizira grub humor i preuveličavanje negativnih ljudskih svojstava. U prvoj polovici XVI. stoljeća pučku tradiciju nastavlja talijanski pisac → Francesco Berni te u noviju književnosti riječ burleska ulazi s njegovim djelom Opere burlesche. Majstori burleske su i pisci commedije dell’arte→  Carlo Gozzi i → Carlo Goldoni te u Francuskoj, gdje se u XVII. stoljeću snažno razvija ova vrsta, → Paul Scarron (Virgile travesti). U nas se burleskne scene mogu naći kod nekih dubrovačkih komediografa (→ Nikola Nalješković, → Marin Držić). 2. Instrumentalna (najčešće klavirska) skladba vesela, raspojasanog raspoloženja, eventualno s elementima grube komike. Kao plesni stavak kod → Johanna Sebastiana Bacha, poslije kod → Schumanna, → Richarda Straussa, → Regera, → Bartóka, → Caselle.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: