chaconne

chaconne (francuski), izvorno plesna skladba umjerena tempa redovito u trodobnoj mjeri, istovjetna s → passacagliom. Najvjerojatnije španjolskog podrijetla (1517. spominje ju španjolski pjesnik Torres Naharro pod nazivom chacota), u drugoj polovini XVI. stoljeća to je instrumentalna skladba udružena sa sarabandom. Iz Španjolske se proširila u Italiju i druge europske zemlje, razvivši se u skladbu od više odsjeka koji su kontrapunktske varijacije nad figurom ostinatnog basa. U XVII. stoljeću i katkad poslije pojedini su je skladatelji uvrštavali u svoje opere (→ Purcell Dido and Aeneas;Gluck Orfej) ili instrumentalna djela (→ Beethoven 32 varijacije za klavir; Britten 2. gudački kvartet posljednji stavak), a najpoznatija je ona → Johanna Sebastiana Bacha iz njegove druge Partite za violinu solo.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: