Córdoba

Córdoba

Córdoba, unutrašnjost Velike džamije, VIII. st.
Córdoba, glavni grad istoimene provincije u autonomnoj zajednici Andaluziji, u južnoj Španjolskoj, na rijeci Guadalquiviru; 327 362 stanovnika (2015). Prehrambena, tekstilna i metaloprerađivačka industrija, strojogradnja, ukrasni predmeti u srebru i zlatu. Grad je poznato turističko odredište. Maurska stara gradska jezgra na desnoj obali Guadalquivira, s uskim uličicama; ističe se katedrala La Mezquita, koja je do XIII. st. bila znamenita Abd-ar-Rahmanova džamija (izgradili je Mauri, VIII–X. st., od 1984. pod zaštitom je UNESCO-a kao dio zaštićene svjetske kulturne baštine), više drugih crkvi, ostatci maurske palače Alcázar, nekadašnje kalifske rezidencije i poslije sjedišta Inkvizicije, maurski most sa 16 lukova preko Guadalquivira koji je čuvala obližnja utvrda Cahorra. Sveučilište (1972), više škole, muzeji (umjetnički, arheološki, botanički, biskupski, borbe s bikovima). Grad su utemeljili Kartažani; pod vlašću Rima od 152. pr. Kr. (Corduba), a Vizigota od 572. Pod vlašću Arapa (711–1236) bila je sjedište kalifa i jedno od žarišta islamske kulture i umjetnosti. Španjolci je zauzimaju 1236. Godina 1808–13. bila je pod francuskom vlašću. Tijekom Španjolskoga građanskog rata od 1936. uporište je pristaša generala Franca.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: