čvor

čvor
1. muški
2. ženski
3. zastavni
4. petlja
5. poluuzao
6. grljak
čvor 1. Zadebljanje koje nastaje prepletanjem, vezivanjem ili uvrtanjem vrpce, konopca, konca i sl.; prema namjeni i načinu spajanja dvaju konopa razlikujemo: čvorove, kučeve, upletke, uzlove, zapornjake. 2. U pomorstvu, mjera za brzinu koja odgovara broju prevaljenih nautičkih milja u jednom satu; potječe iz vremena kada se brzina broda mjerila dužinom istekloga konopca koji se spuštao iza broda za vrijeme od 30 sekundi. 3. med Nodus, okruglasta, ograničena tvorba sastavljena od istovrsnih stanica ili tkiva. Nalazi se u limfnom sustavu (limfni čvor), provodnome mišićju srca (atrioventrikularni čvor) i drugdje. Također, patološka tvorba; javlja se najčešće kod nekih zaraznih bolesti, npr. tuberkuloza, sifilis, te kod mnogih tumora. 4. bot Mjesto na stabljici gdje izbijaju listovi (nodij). 5. astrol Točka na nebu u kojoj staza nebeskog tijela presijeca ekliptiku. 6. građev Mjesto na pojasu rešetkastoga čeličnog nosača gdje se sastaju i međusobno povezuju štapovi različitih pravaca. 7. fiz Kod stojnih valova koji nastaju na žici, membrani ili tijelu, točke, linije i plohe koje ne titraju. 8. U prometu → čvorište.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: