dioničko društvo

dioničko društvo, akcionarsko društvo, pod. koje svoj temeljni kapital prikuplja izdavanjem dionica. Gl. organ upravljanja je skupština dioničara. Ona razmatra financ. izvještaje društva, odlučuje o raspodjeli dobiti, donosi smjernice za rad i druge važnije odluke. Po engl., skand., belg. i tal. sustavu skupština bira upravni odbor (odbor direktorâ), a on kolektivno upravlja društvom ili imenuje generalnog dir. i nadzire njegov rad. U SAD-u je predsjedatelj upravnog odbora obično gl. izvršni dužnosnik (→ CEO). Po njem. sustavu, koji je primijenjen i u nas (a dijelom i u Francuskoj), skupština bira nadzorni odbor koji ne smije sam upravljati već imenuje upravni odbor za neposredno upravljanje poduzećem i nadzire njegov rad. D. d. su pogodan oblik prikupljanja velikih kapitala za krupne pothvate kakve ne bi mogli financirati ni najbogatiji pojedinci. Stoga su npr. odigrala veliku ulogu prilikom gradnje želj. mreže u Zap. Europi i Sjev. Americi u XIX. st. Današnja najveća poduzeća u svijetu su dionička društva.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: