divizionizam

divizionizam, Georges Seurat Pogled na utvrdu Samson, 1885, Sankt Peterburg, Ermitaž
divizionizam (francuski: divisionnisme, od latinskoga: dividere dijeliti), slikarska tehnika koju su primjenjivali impresionisti (→ Claude Monet, → Alfred Sisley i dr.) kada grade sliku od manjih točkica ili mrljica boje kojom postižu treptanje i titranje atmosfere. Tehniku usavršavaju → Georges Seurat i → Paul Signac; rastvaraju tonove u tri osnovne boje: žutu, crvenu i modru i na platno ih nanose u bezbroj sitnih točkica (poentilizam od francuskoga: point točka). Tehnika česta i karakteristična za → neoimpresionizam.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: