đeram

đeram
đeram (tur. germek), naprava za vađenje vode. Dugačka greda učvršćena na stupu, kojoj je na jednom kraju uteg a na drugom konopac s posudom, na principu poluge zahvaća vodi iz bunara.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: