đerdan, đendar

đerdan, đendar (tur. gerdanlyk), ogrlica ili prsni nakit, sastavljen od jednog ili više nizova (zlatnog ili srebrenog) novca; dio nekih hrv. ženskih nošnja. Đ. s prišivenim nizovima srebrenoga novca na tekst. podlozi u obliku prednjega prevjesa, koji seže od vrata do koljena, karakterističan je nakit svečane djevojačke nošnje dalm. zaleđa.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: