earl

earl (engl.), plemićki naslov u Velikoj Britaniji i Irskoj; po statusu niži od markiza, a viši od vikonta; odgovara položaju grofa u drugim eur. zemljama. Ime potječe od dan. riječi jarl, a upotrebljava se od XI. st., kada je dan. vladar Knut osvojio Englesku. Do sred. XIV. e. je najviši stupanj engl. plemstva. Danas počasni naslov.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: