Ekbatana

Ekbatana (staroperzijski: Hagmatana), antički grad na mjestu današnjeg Hamadana u zapadnom Iranu. Od VII. st. pr. Kr. glavni grad Medije; potom ljetna rezidencija perzijskih i (od III. st. pr. Kr.) partskih vladara. Prema Herodotovu opisu grad, kraljevsku palaču i hramove okruživalo je sedam koncentričnih zidova.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: