eksplikacija

eksplikacija (latinski), tumačenje, objašnjenje, izlaganje. U logici, postupak kojim se pojam, što se ne može definirati, objašnjava i tumači kauzalno-genetički.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: