eksponencijalna funkcija

eksponencijalna funkcija, jedna od elementarnih transcendentnih funkcija zadana izrazom f(x) = =ax (a je pozitivan realni broj, a x promjenjiva veličina). Broj a je baza, a x eksponent eksponencijalne fumkcije. Ako se za bazu uzme transcendentni broj e, dobiva se prirodna  eksponencijalna funkcija ex. Moguće je svaku eksponencijalnu funkciju napisati kao eksponencijalnu funkciju s bazom e, tj. ax = e x lna.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: