ekumena

ekumena (grčki oikuménē: nastanjena zemlja) 1. Kod antičkih Grka naziv za dotad poznati svijet, tj. za zemlje oko Sredozemnog mora i Bliski istok. U modernoj geografiji → Friedrich Ratzel tim je pojmom označio dio Zemljine površine na kojem su u prošlosti i u sadašnjosti djelovali ljudi. To je pojas između polarnih granica. U užem smislu, ekumena predstavlja samo naseljeni dio suhe zemaljske kore. Pustinje, visoko gorje i polarni krajevi pripadaju anekumeni. 2. Kod stoika: svesvjetska država, zajednica svih “mudrih” na svijetu, bez obzira na klasu i narodnost. 3. U ranom kršćanstvu, zajednica svih vjernika.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: