etaža

etaža (franc.) kat; etažno vlasništvo, vlasništvo etaže, kata u kući. Pravno je uređeno kao oblik samovlasništva na cijeloj nekretnini.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: