femto-

femto- (šved. femton petnaest), oznaka f, predmetak koji znači 10-15 osnovne jedinice, npr. 1 fF (femtofarad) = 10-15 farada (F).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: