filioque

filioque (lat. i od sina), formula u vjerovanju Kat. crkve koja precizira jednu od dogmatskih članaka o Trojstvu, da Duh Sveti proizlazi od Oca i Sina (ex patre filioque procedit). Na formulu proglašenu na općem koncilu u Niceji (325) da Duh Sveti izlazi od Oca (ex patre), uvršten je dodatak “i od Sina” na III. koncilu u Toledu (589) i otada prihvaćen u Zap. crkvi, dok je na kršć. Istoku zadržana formulacija iz Niceje. F. je istican kroz povijest kao jedna od gl. dogmatskih razlika između dviju Crkava; zbog njega je Focije 867. optužio Zap. crkvu kao heretičku, a razlog međusobnih optužaba bio je u konačnom raskolu 1054. između Zap. i Ist. crkve.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: