Floridski prolaz

Floridski prolaz (engl. Straits of Florida), morski prolaz koji povezuje Atlantski ocean i Meksički zaljev, između Floride, Kube i Bahama; dug 480 km, a širok prosj. 150 km. Prolazom prema SI teče Floridska struja, početni dio Golfske struje. Važan za povezivanje velikih luka na J SAD-a (New Orleans, Houston i dr.) s atlantskim lukama (New York i dr.).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: