gajica

gajica, stariji naziv za hrv. latinicu, po Ljudevitu Gaju kao uvoditelju takve latinice (ugledao se na češ. latinicu). Također, u Sloveniji stariji naziv za slov. latinicu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: