geografske koordinate

geografske koordinate, veličine koje određuju položaj neke točke na Zemljinoj površini,
to jest 
geografska širina (φ) i geografska dužina (λ). Izražavaju se stupnjevima (°), minutama (’) 
i sekundama (”). Geografska širina označava se od → ekvatora na sjever i jug od 0° do 90°,
a geografska dužina od početnoga → meridijana (Greenwich) na zapad i istok od 0° do 180°.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: