granica, državna

granica, državna, crta koja označuje gdje prestaje drž. područje jedne i počinje drž. područje druge države; crta koja razgraničuje, odvaja, dijeli područja dviju susjednih država. Obilježuje doseg nadležnosti države i razdvaja prostore u kojima vrijede razni državni poretci. S obzirom na prava države na podzemlju i u zračnom prostoru, poimlje se kao vertikalna površina koja presijeca zračni prostor iznad i podzemlje ispod granične crte. Na moru to je vanjska crta teritorijalnog mora. Kao pravilo novih državnih razgraničenja nastalim stvaranjem novih država uzima se da bivše granice raznih jedinica (npr. federalnih) postaju granice novih država. To je načelo primijenjeno i pri raspadu SFRJ ustavnom odlukom o suvremenosti i samostalnosti RH 25. VI. 1991, kao i Savjetodavnim mišljenjem Arbitražne komisije Konferencije o Jugoslaviji 11. I. 1992.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: