Agni

Agni
Agni, staroindijsko vedsko i brahmansko božanstvo vatre, jedno od najmoćnijih božanstava; bog plamenog sunca, čuvar domaćeg ognjišta i žrtvene lomače; posrednik između ljudi i bogova, neba i zemlje.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: