ekvidistancija

ekvidistancija (latinski), u kartografiji: visinski razmak između slojnica (izohipsa). Na kartama krupnog mjerila ekvidistancija osnovnih izohipsa je konstantna. Izbor ekvidistancije ovisi o mjerilu karte i morfološkim obilježjima prikazanog područja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: