elaborat

elaborat (latinski), stručni rad s detaljnom razradom neke ideje, projekta, predmeta.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: