elacija

elacija (latinski) 1. Uzdizanje; oholost. 2. gram Stupnjevanje pridjeva pri kojemu nema poređenja (npr. premlad, prestar). → elativ
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: