Elagabal

Elagabal (grčki), sirijsko božanstvo, štovano u crnome meteoritu stožasta oblika u gradu Emesi. Poistovjećivan s bogom Sunca i s Jupiterom. Car Heliogabal (218–222) oživio njegov kult u Rimu, koji je bio povezan s orgijama. Nestaje nakon ubojstva Heliogabala.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: