elativ

elativ 1. Naziv za padež nekih jezika kojim se izražava udaljavanje od čega, odlazak od čega i sl.; naziv za stupanj komparacije pridjeva nekih jezika kojim se izražava apsolutni superlativ (od kojega nema jačega), čemu u hrvatskome otprilike odgovaraju iskazi s riječima veoma, vrlo, jako i sl., a čemu pak je bliska elacija, stupnjevanje pridjeva u kojemu nema uspoređivanja (npr. za prevelik, premalen, prestar, premlad; slično također viša škola, za školu koja je zapravo niža od visoke škole).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: