elektrane ili električne centrale

elektrane, Hooverova hidroelektrana

elektrane, termoelektrana Plomin

elektrane, nuklearna elektrana u Gentillyju, Francuska
elektrane ili električne centrale, postrojenja za proizvodnju električne energije pretvaranjem nekoga drugog oblika energije (mehaničke, toplinske, svjetlosne) u električnu. S obzirom na to mogu biti hidroelektrane, termoelektrane, nuklearne elektrane, solarne elektrane, elektrane na vjetar, na plimu i oseku i dr. Snaga im se iskazuje u vatima ili češće u kilovatima i megavatima. U hidroelektranama se potencijalna energija vode pretvara u električnu. Mogu biti akumulacijske i protočne. Termoelektrane iskorišćuju fosilna i druga goriva. Prema vrsti pogonskog stroja mogu biti: parne (pogonski stroj parna turbina), s plinskim turbinama (plinske turbine) ili s motorima za unutarnje izgaranje (dizelski, benzinski, plinski motor).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: