električna energija

električna energija, energija koju se proizvodi u električnim centralama korištenjem generatora. Prva elektrana proradila je u Londonu 1882, a druga u New Yorku kasnije iste godine. Obje su proizvodile istosmjernu struju koja je neprikladna za prijenos na veće udaljenosti. Početkom 1890-ih u Njemačkoj je izgrađena elektrana koja je opskrbljivala Frankfurt na Majni izmjeničnom strujom. Do 1930-ih glavninu se električne energije proizvodilo u hidroelektranama u kojima generatore pokreće pad vode. Tehnološki napreci nakon toga pojeftinili su proizvodnju u termoelektranama s pomoću parnih turbina u kojima se para stvara sagorijevanjem fosilnih goriva (ugljen, nafta, prirodni plin) ili nuklearnim reaktorima. Stoga se 1990. samo 18% svjetske proizvodnje električne energije odvijalo u hidroelektranama. Tijekom XX. stoljeća izgrađena je i mreža prijenosa električne energije (koja u razvijenim zemljama dopire i do najzabačenijih mjesta). Na velike udaljenosti prenosi je se sustavom dalekovoda (kablova na stupovima, ispod zemlje ili morske površine). Transformatorima joj se pred prijenos povisuje napon (radi manjeg trošenja otporom u vodičima), a nakon prijenosa snizuje joj se napon kako bi bila pogodna za konačne korisnike. Zbog lakoće prijenosa i elastičnosti uporabe električna energija primjenjuje se na bezbrojne načine u industriji i kućanstvima. U nekim je uporabama nezamjenjiva (npr. za osvjetljavanje, rad računala i mnogih strojeva i kućanskih aparata), a ekonomična je i u uporabama u kojima postoje energetske alternative (npr. kuhanje, zagrijavanje prostorija, željeznice).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: