električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. Električne veličine koje se najčešće mjere jesu: električna struja, napon, otpor, energija, snaga, frekvencija, kapacitet, induktivitet, jakost magnetskog polja, magnetska indukcija i dr. Neelektrične veličine koje se mjere električnim mjernim postupcima: pomak, brzina, ubrzanje, sila, mehanička snaga, tlak, temperatura, vrijeme, vlaga, koncentracija vodikovih iona (pH-vrijednost), svjetlosni tok, svjetlosna jakost itd. Električna mjerenja mogu se vršiti na daljinu pa se primjenjuju za automatsku regulaciju u industrijskim procesima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: