električna snaga

električna snaga, vremenska promjena električne energije. Kod istosmjerne struje to je umnožak jakosti i napona (IU), a kod izmjenične umnožak jakosti, napona i tzv. faktora snage cos ö, gdje je ö fazni kut. Kod izmjenične električne struje izraz IU zove se prividna snaga, IU cos ö djelatna električna snaga, a IU sin ö jalova snaga. Električna snaga istosmjerne i djelatna snaga izmjenične struje mjere se vatima (i kilovatima), prividna električna snaga voltamperima, a jalova u reaktivnim voltamperima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: