električna stolica

električna stolica, električna naprava za izvršenje smrtne kazne (uglavnom u SAD-u; sve se više napušta).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: