električna struja

električna struja, gibanje električnog naboja, obično tok elektrona u vodiču, elektrona i šupljina u poluvodiču ili iona (pozitivnih i negativnih) kroz elektrolit. Jakost električne struje (I) iskazuje se količinom elektriciteta koja u jedinici vremena prođe kroz određeno mjesto vodiča. Mjeri se amperima ili kulonima u sekundi. Električna struja može biti istosmjerna i izmjenična. Istosmjerna ima istu jakost i isti smjer, a izmjeničnoj se u vremenu mijenjaju i jakost i smjer. Za istosmjernu struju u strujnim krugovima vrijede: Ohmov zakon, Kirchhoffovi zakoni, Jouleov zakon za toplinski učinak, Faradayevi zakoni elektrolize. Broj izmjena u jedinici vremena (u sekundi) naziva se frekvencija izmjenične električne struje. Mjeri se hercima (Hz). U Europi je frekvencija izmjenične struje 50 Hz, a u Sjevernoj Americi 60 Hz. Izmjenična se struja mijenja sinusoidno. Efektivna jakost izmjenične struje jednaka je Iefx = Imax/ 2 = 0,707 Imax Električna struja može se iskoristiti na razne načine: za pokretanje strojeva, zagrijavanje, rasvjetu i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: