električna vuča

električna vuča, tramvaj

električna vuča, vlak
električna vuča, naziv za vozila koja primjenjuju električnu energiju za vlastitu vuču (elektromotorna vozila). Primjenjuje se u svim vrstama prometa: u gradskome (tramvaj, trolejbus, podzemna i nadzemna električna željeznica), međugradskome (električne lokomotive), u radionicama i tvorničkim postrojenjima (akumulatorska elektrokolica), žičare, uspinjače i dr. Neka električna vozila mogu izravno akumulirati električnu energiju (npr. elektromobil), a neka energiju uskladište u obliku kinetičke energije zamašnjaka (girobus).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: