Rat za austrijsku baštinu

Rat za austrijsku baštinu, rat vođen 1740–48. između Prusije, Bavarske, Saske, Falačke, Kölna, Francuske, Španjolske, Genove, Napuljskoga Kraljevstva i Švedske protiv Austrije, na čijoj su strani bili Engleska, Nizozemska, Hanover, Pijemont i Rusija. Uzrok rata bila su nasljedna prava Prusije, Bavarske, Saske i Španjolske prema Austriji nakon smrti austr. cara Karla VI. Prusija je u ratu dobila Šlesku, a Španjolska vojvodstva Parmu, Piacenzu i Gvastalu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: