Postojnska jama

Postojnska jama
Postojnska jama, špilja kraj Postojne, Slovenija. Špiljski sustav obuhvaća 5 većih jama i prir. hodnike koji ih povezuju u dužini od o. 20 km. Dijelom špilje protječe ponornica Pivka. Špilja je urešena atraktivnim sigama; endemska fauna. Od 1819. dostupna je turistima koji željeznicom i pješice mogu obići o. 5 km.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: