predanimizam

predanimizam (novolat. praeanimismus), prvi oblik religije u drevnih naroda, prethodio → animizmu. Karakteristično je vjerovanje u neku misterioznu natprir. i bezličnu silu, sadržanu u stvarima materijalnog svijeta i živim bićima. Engl. antropolog R. R. Marett nazvao je to animatizam.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: