Medulić

Medulić, plakat za izložbu, autor M. Rački, 1910.
Medulić, društvo likovnih umjetnika utemeljeno u Splitu 1908. (djelovalo do 1919) koje je težilo za oslobađanjem hrvatske umjetnosti od stranoga kulturnog i političkog utjecaja te stvaranju umjetničkih nacionalnih obilježja nadahnutima junačkim narodnim pjesmama. Glavni ideolog društva bio je → I. Meštrović. Održali izložbe u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: