Guarda

Guarda, okrug u sjeveroistočnom dijelu Portugala, uz granicu sa Španjolskom; 5518 km2, 160 939 st. (2011). Sastoji se od 14 općina i 336 župa; pripada regiji Centro. Središte mu je istoimeni grad   → Guarda. Pretežito na 500 do 1000 m nadmorske visine; visoko gorje Serra da Estrella (najviše u Portugalu), važno ovčarstvo i kozarstvo. Turizam. U niže položenim dolinama rijeka Douro, Mondego i Côa uzgoj vinove loze. Rude kositra, cinka, titana i tungstena.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: