Rezultati pretraživanja za: bosanski jezik

bosanski jezik → bošnjački jezik

bosanski jezik → bošnjački ...

Hrvatska

...  županija i područje glavnoga grada Službeni jezik hrvatski Valuta kuna = 100 lipa Hrvatska, srednjoeuropska i ...  su i jezici manjina (najzastupljeniji su albanski, bosanski, češki, mađarski, romski, slovenski, srpski i talijanski), pa ...  iz Rusije) i na istok prema Slavonskom Brodu (odvojak za Bosanski Brod), Novom Sadu i Pančevu u Srbiji. Unutrašnja plovidba u ...

Hrvati

...  s pleternom ornamentikom, Koločep Hrvati, narod, po jeziku slavenski, čiji je matični prostor obitavanja područje od Panonske ...  i slavonskih velikaša (braća Horvat, Ivan Paližna, bosanski vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić) s jedne, te Marije i njezine majke ...

štokavsko narječje

...  kosovsko-resavski, smederevsko-vršački, istočnobosanski (ili jekavskošćakavski) i slavonski. Istočnohercegovačkim govorima ...  Hrvati nisu većina. Osnovica današnjega hrv. knjiž. jezika jest štokavska jekavska (poseban je slučaj gradišćanskohrvatski: on ...

hrvatska književnost

...  ploča hrvatska književnost, književnost na hrvatskom jeziku i književnost na tlu Hrvatske; uz pismenost i umjetničko književno ...  je antipodski drugi najveći hrvatski moderni pisac, bosanski Hrvat Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961, ...

bošnjaštvo

...  srednjovjekovni pojam bošnjaštva; spomen na nj čuvaju bosanski franjevci koji za svoje vjernike katkada rabe ime Bošnjaci, a jezik zovu bošnjačkim. Bošnjaštvo se kao etnička i vjerska kategorija ...

ban

...  riječi bajan (bogat, imućan), koja je u hrvatski jezik ušla preko Avara. U ranome srednjem vijeku ban pod naslovom ban Hrvata ...  U drugoj polovici XII. stoljeća zabilježeni su i prvi bosanski banovi (Borić, Kulin), a u XIII. stoljeću nastaje i nov tip bana ...