Abecedar: Z

zagađivanje

zagađivanje, unošenje štetnih tvari koje narušavaju fiz., biol., kult. ili soc. vrijednosti okoliša (npr. ispuštanje otrovnih plinova, otrovnih kem. sastojaka u vodotokove i sl.). Obično se razlikuju pojmovi zagađivanja, kao ozbiljne, namjerne, ili zbog neznanja proizvedene štete po okoliš,… Nastavi čitati

zagonetka

zagonetka, zakučasto, nejasno ili dvosmisleno, često duhovito opisano pitanje (zagonetljaj), na koje treba dati nedvosmisleni odgovor (odgonetljaj). Z. su najprije imale magijsko-kultno značenje, a zatim su se pojavile u usmenoj i pisanoj književnosti svih naroda (u Bibliji starožid. z.,… Nastavi čitati

Zagorka, Marija Jurić → Jurić, Marija-Zagorka

Zagorka, Marija JurićJurić, Marija-Zagorka

Zagorsk → Sergijev Posad

ZagorskSergijev Posad

Zagotta, Želimir

Zagotta, Želimir, hrv. arhitekt i scenograf (Zagreb, 23. VI. 1925). Završio arhitekturu na Tehn. fak. i Akademiju u Zagrebu. Isprva radio izložbene paviljone, oblikovao interijere i postavljao izložbe, od 1949. radio jednostavne i stilizirane scenografije za igr. filmove te… Nastavi čitati

zagovor

zagovor 1. Izjava ili riječ pojedinca kojom se nešto brani, zagovara. 2. etnol Čarobni izričaj koji se prema pučkom vjerovanju temelji u magijskoj moći riječi, pa se zato često upotrebljava u pučkoj medicini. U hrv. tradic. kulturi zagovor je naziv… Nastavi čitati

zagrade

zagrade 1. U pravopisnom smislu, razgodni (interpunkcijski) znak, sastavljen od dvaju dijelova (lijeva i desna zagrada), služi za odjeljivanje dijela teksta od glavnoga; odijeljeni tekst dodaje kakvu novu obavijest u vezi s onim što se kaže u gl. dijelu, i… Nastavi čitati

Zagreb

Zagreb, glavni grad Hrvatske, županija (→ Grad Zagreb) i sjedište → Zagrebačke županije, središnja Hrvatska, leži na 120 m apsolutne visine, ima 686 568 stanovnika (2011). Političko, kulturno, gospodarsko, financijsko središte države, u njemu su… Nastavi čitati

Zagreb, Grad

Zagreb, Grad, adm.-terit. jedinica, sred. Hrvatska; 640 km2, 779 145 st. Sa zap., juž. i ist. strane okruženo Zagreb. županijom, na S graniči s Varaždinskom županijom. Sjedište Zagreb. Obuhvaća uže područje grada Zagreba s okolnim naseljima, tj.… Nastavi čitati

Zagrebačka filharmonija

Zagrebačka filharmonija, vodeći simfonijski orkestar u Hrvatskoj. Osnovana 1919. na poticaj Dragutina Aranya kao Filharmonija kazališnog orkestra, od 1920. pod sadašnjim nazivom. Do 1928. financirala se prihodima od koncerata, a te je godine osnovano Hrvatsko filharmonijsko društvo radi materijalnog… Nastavi čitati

Zagrebačka gora → Medvednica

Zagrebačka gora Medvednica

Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija, kat. nadbiskupija i metropolija sa sjedištem u Zagrebu, utemeljena 1852. Prva biskupija osnovana je 1094. na teritoriju starokršć. Sisačke biskupije; kao prvi biskup spominje se Duh. Time je Posavska Hrvatska u crkv. pogledu bila odvojena od Split.… Nastavi čitati

Zagrebačka škola crtanoga filma

Zagrebačka škola crtanoga filma, naziv koji su poznati teoretičari filma → Georges Sadoul i André Martin dali na festivalu u Cannesu 1958. animiranim filmovima proizvedenima u Zagreb filmu, oduševljeni njihovom kvalitetom i stilskom posebnošću. Škola doživljava vrhunce 1960-ih… Nastavi čitati

Zagrebačka županija

Zagrebačka županija, adm.-terit. jedinica, sred. Hrvatska; 3078 km2, 309 696 st. Graniči s Krapinsko-zagorskom, Varaždinskom, Koprivničko-križevačkom županijom te Gradom Zagrebom na S, Bjelovarsko-bilogorskom županijom na I, Sisačko-moslavačkom županijom na JI i J, Karlovačkom županijom na JZ, te… Nastavi čitati

Zagrebačke punktacije

Zagrebačke punktacije, dokument koji su 7. XI. 1932. potpisale Hrv. seljačka stranka i Samostalna demokr. (srpska) stranka u kojem se osuđuje Šestosiječanjska diktatura te traži federalno uređenje zemlje.

Zagrebački kvartet

Zagrebački kvartet, zajednički naziv dvaju gudačkih komornih sastava. Prvi su 1919. osnovali violinisti Vaclav Huml i Ladislav Miranov, violist Milan Graf i violončelist Umberto Fabbri. Uz jedan zastoj, djelovao do 1943. Njegovu su tradiciju pod istim nazivom 1954. nastavili… Nastavi čitati

Zagrebački salon

Zagrebački salon, godišnja lik. smotra aktualnog nac. likovnog stvaralaštva (slikarstvo, kiparstvo, grafika, arhitektura, urbanizam, primijenjena umjetnost i industr. oblikovanje) koja se u Zagrebu održava od 1965. Od 1971. ima trodijelnu strukturu: Situacija, Prijedlog i Kritička retrospektiva.

Zagrebački solisti

Zagrebački solisti, gudački komorni sastav (4 prve, 3 druge violine, 3 viole, 2 violončela, kontrabas, po potrebi čembalo), koji je potkraj 1953. osnovala glazbena redakcija Radio Zagreba na poticaj Stjepana Aranjoša i violončelista Antonija Janigra. Prvi javni koncert održan… Nastavi čitati

Zagrebački velesajam (ZV)

Zagrebački velesajam (ZV), javno poduzeće za organiziranje sajmova. Osn. 1909. pod nazivom Zagrebački zbor, od 1921. pod sadašnjim imenom, od 1956. na današnjem mjestu. Međunar. ugleda, os. u razdoblju hladnoga rata, odigrao značajnu ulogu gosp. susreta Istoka i Zapada.… Nastavi čitati

Zagros

Zagros, planinski niz u jugozapadnom Iranu; pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok od rijeke Sīrvān do obale Perzijskoga zaljeva. Dug oko 1200 km, širok oko 240 km. Brojni vrhovi iznad 3600 m, najviši Zard Kūh (4547 m). Viši vrhovi pod… Nastavi čitati