Abecedar:

Zilahy, Lajos

Zilahy, Lajos, mađarski književnik i filmski autor (Nagyszalonta, 27. III. 1891 – Novi Sad, 1. XII. 1974). Autor popularnih romana u kojima zorno prikazuje mađarske prilike nakon sloma Austro-Ugarske. Opisuje čitavu galeriju tipičnih ljudi, osobito dekadentnoga građanstva. Od 1947.… Nastavi čitati

Zilliacus, Konni

Zilliacus, Konni, brit. političar (Tokyo, 13. IX. 1894 – London, 6. VII. 1967). Član lijevoga krila Laburističke stranke. Visoki povjerenik Društva naroda 1932–38, dao ostavku zbog komadanja Čehoslovačke. Zastupnik u parlamentu 1945–50. i 1957–67. Protivnik nuklearnog naoružanja i NATO-a,… Nastavi čitati

Zilja → Gail

ZiljaGail

Ziljske Alpe → Gailtalske Alpe

Ziljske Alpe Gailtalske Alpe

zima

zima, godišnje doba. Astronomski, na sjev. polutki z. počinje zimskim solsticijem (21. ili 22. prosinca) i završava proljetnim ekvinokcijem (21. ili 22. ožujka); na juž. polutki z. traje od ljetnog solsticija (21. ili 22. lipnja) do jesenskog ekvinokcija (23.… Nastavi čitati

Zima, Zdravko

Zima, Zdravko, hrvatski književni kritičar i esejist (Zagreb, 9. III. 1948). Novinar, kolumnist i kritičar u svim uglednijim novinama i časopisima, od Vjesnika i Danasa, do Novoga lista i Vijenca. Kritičarski rad usmjeren je na komparativnu i… Nastavi čitati

zimaza

zimaza (grč. zyme kvasac), sustav enzima koji uzrokuju anaerobni raspad ugljikohidrata pri vrenju i glikolizi, dovodeći glukozu na kraju do ugljičnoga dioksida i etilnog alkohola.

Zimbabve

Zimbabve, država u unutrašnjosti juž. Afrike, graniči sa Zambijom na SZ, Mozambikom na SI, Južnoafr. Republikom na J, Bocvanom na JZ i Z, te Namibijom na Z. Prirodna obilježja Gotovo u cijelosti se smjestio na nadmorskim visinama iznad 300… Nastavi čitati

Zimmerman, Robert → Dylan, Bob

Zimmerman, Robert Dylan, Bob

Zimmermann, Robert

Zimmermann, Robert, austrijski filozof (Prag, 2. XI. 1824 – Prag, 1. IX. 1898). Profesor u Beču i Pragu. Bavio se najviše pitanjima estetike u kojima razvija herbartovski formalistički pristup. Utjecao na filozofijsku estetiku F. Markovića. Glavna djela: Filozofska propedeutika; Estetika.

Zimmermann, Stjepan

Zimmermann, Stjepan, hrv. filozof (Virovitica, 24. XII. 1884 – Zagreb, 13. IV. 1963). Studirao teologiju; zaređen 1907. Habilitirao se 1918. iz filozofije te djelovao kao prof; 1923/4. rektor Zagreb. sveučilišta. Poslije rata umirovljen. Razvijao vlastiti sustav filozofije života. Pisao… Nastavi čitati

zimogen

zimogen (grč.), neaktivni predstadij enzima koji zahtijeva neku biokem. pretvorbu (npr. hidrolizu) kako bi postao aktivni enzim. Z. su najčešće predstadiji enzima probave (tripsinogen, kimotripsinogen, pepsinogen).

Zimski dvorac

Zimski dvorac, rezidencija rus. careva u Petrogradu, čuveno djelo rus. baroka podignuto od 1754. do 1762. Za tzv. krvave nedjelje 1905. pred dvorcem su ustrijeljeni radnici koji su peticijom pokušali doći do cara. U danima Oktobarske revolucije jedno od… Nastavi čitati

zimski san

zimski san, hibernacija, pojava kod životinja umjerenog pojasa da za vrijeme hladna dijela godine usporavaju i smanjuju životne funkcije. Najčešće se događa kod sisavaca (hrčci, puhovi, ježevi, šišmiši), ali u određenom obliku i kod beskralježnjaka. Tijekom z. s. usporavaju… Nastavi čitati

zimzeleni

zimzeleni (Apocynaceae), biljna por. dvosupnica kojoj pripadaju grmovi, polugrmovi i zeljaste biljke s o. 1000 vrsta rasprostranjenih u toplim i umjerenim područjima. Cvjetovi dvospolni sa sulatičnim vjenčićem i dvostrukim ocvijećem. Rod zimzelen (Vinca) obuhvaća zeljaste biljke ili polugrmove većinom… Nastavi čitati

Zinkernagel, Rolf Martin

Zinkernagel, Rolf Martin, švicarski imunolog (Riehen, kraj Basela, 6. I. 1944). Diplomirao medicinu u Baselu, doktorirao u Canberri, gdje je surađivao s → P. Dohertyjem. Profesor eksperimentalne patologije i imunologije na Sveučilištu u Zürichu. Za važno otkriće… Nastavi čitati

Zinnemann, Fred

Zinnemann, Fred (pravim imenom Alfred), američki filmski redatelj austrijskoga podrijetla (Rzeszów, danas Poljska, 29. IV. 1907 – London, 14. III. 1997). Diplomirao pravo u Beču, školovao se za filmskoga snimatelja u Parizu, zatim radi u Berlinu kao asistent snimatelja.… Nastavi čitati

Zinovjev, Grigorij Jevsejevič

Zinovjev, Grigorij Jevsejevič (Radomiljski), sovj. političar (Kirovgrad, Ukrajina, 11. IX. 1883 – Moskva, 25. VIII. 1936). Od 1901. član Rus. socijaldemokr. partije; na njezinu II. kongresu priključuje se boljševicima (1903). Od 1905. član petrogradskoga stranačkoga komiteta; nakon gušenja revolucije uhićen… Nastavi čitati

Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von

Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von, njemački teolog (Dresden, 26. V. 1700 – Herrnhut, 9. V. 1760). Luteranski pastor. Na svojem imanju u Berthelsdorfu primio Moravsku (češku) braću i organizirao Herrnhutsku bratsku zajednicu koja je težila sjedinjenju s katolicima i pravoslavnima,… Nastavi čitati

zjenica

zjenica (latinski: pupilla), okrugao otvor u šarenici oka kroz koji svjetlost ulazi u unutrašnjost oka. Sužava se pri jačoj svjetlosti, proširuje se u tami.