Abecedar:

zvjezdana spektroskopija → spektralna klasifikacija

zvjezdana spektroskopijaspektralna klasifikacija

zvjezdana veličina → magnituda

zvjezdana veličina magnituda

zvjezdani

zvjezdani (Echiuroidea), razred kolutićavaca. Morske životinje okrugla tijela s navoranom ili bradavičastom kožom te rastegljivim rilom s pomoću kojega traže hranu. U Jadranu živi zeleni z. (Bonellia viridis). Tijelo mužjaka dugo je 1–2 mm, a ženke do 15… Nastavi čitati

zvjezdarnica → opservatorij

zvjezdarnicaopservatorij

zvjezdica → asterisk

zvjezdicaasterisk

zvončić

zvončić (Campanula), biljni rod iz por. zvončića s o. 300 vrsta rasprostranjenih u umjerenom i suptrop. području sjev. polutke. Cvjetovi su plavi ili ljubičasti, rijetko bijeli ili žuti. Plod tobolac. U Hrvatskoj je česta piramidalna z. (C. pyramidalis),… Nastavi čitati

zvončići

zvončići, idiofona udaraljka. Sastoji se od vodoravno položene pravokutne rezonantne kutije u koju je smješteno najmanje 25 duguljastih čeličnih pločica poredanih u kromatski niz. Ton se proizvodi udaranjem dvaju batića.

zvončići

zvončići (Campanulaceae), biljna por. jednogodišnjih ili trajnih zeljastih biljaka, rijetko grmova, polugrmova i drveća, s o. 40 rodova i više od 1000 vrsta. Dvospolni cvjetovi, najčešće pravilna zvonasta oblika stoje pojedinačno na vrhu stabljike ili su skupljeni u cvatove.… Nastavi čitati

Zvonimir (Dmitar Zvonimir)

Zvonimir (Dmitar Zvonimir), hrvatski kralj (? – 1089). Vladao od 1075. Pripadao dinastiji Svetoslavića. Ban u slavonskom dukatu. Početkom 1060-ih oženio se → Jelenom, kćeri ugarskoga kralja Bele I. Papinski legat opat → Gebizon okrunio ga je… Nastavi čitati

zvono

zvono 1. Šuplje kovinsko tijelo (najčešće od bronce) u obliku izvrnute kupe, koje proizvodi zvuk kad je udareno iznutra batom ili čekićem izvana; služi magičnim (tjeranje duhova), kultnim (poziv na molitvu, sprovod) i signalnim svrhama (uzbuna). Poznato kod primitivnih naroda… Nastavi čitati

Zvorikin (Zvorykin, Zworykin), Vladimir Kosma

Zvorikin (Zvorykin, Zworykin), Vladimir Kosma, rus. fizičar i izumitelj (Murom, 30. VII. 1889 – Princeton, 29. VII. 1982). Jedan od pionira televizije. Diplomirao 1912. u Petrogradu, 1919. preselio se u SAD. Istraživao prijenos slike s pomoću el. signala. Izumio… Nastavi čitati

Zvornik

Zvornik, gradić i sjedište istoimene općine u ist. dijelu BiH; 7893 st. Leži na ist. padinama Majevice, na lijevoj obali Drine. Drvna ind.; tvornica gume. Prvi se put spominje 1410. pod imenom Zvonik; od 1519. pod današnjim imenom… Nastavi čitati

zvučna barijera

zvučna barijera, zvučni zid, mehanička pojava sabijanja zraka ispred aviona i pojave udarnoga vala kada avion leti brzinom približnoj brzini zvuka. Pritom se povećava otpor zraka, a smanjuje sile uzgona na avion. Intenzitet tih efekata slabi kada brzina poraste… Nastavi čitati

zvučnica

zvučnica, mehan.-el. pretvarač koji s gramofonske ploče čita mehan. zapis i pretvara ga u el. signal. Postoje kristalne, keramičke, elektrodinamičke i elektromagn. zvučnice. Imaju frekvencijski široko prijenosno područje, malena izobličenja i što viši izlazni napon. Kontakt s brazdom ploče… Nastavi čitati

zvučnik

zvučnik, elektroakustički pretvarač koji el. energiju pretvara u akustičku, odn. el. signale u zvučne valove. Prema principu pretvorbe el. energije u mehaničku, konstruiraju se elektrodinamički, elektromagn. i elektrostatski zvučnici, rjeđe piezoelektrički, magnetostrikcijski i ionofonski. Zvučnici se ugrađuju u zvučničke… Nastavi čitati

zvuk

zvuk fiz Titranja koja se šire kroz elastične medije (čvrsta i tekuća tijela i plinove), a takve su frekvencije i jakosti da ih može čuti ljudsko uho (frekvencije od 16 Hz do 20 000 Hz). Prenosi se titranjem čestica medija… Nastavi čitati

Zweig, Stefan

Zweig, Stefan, austrijski književnik (Beč, 28. XI. 1881 – Petrópolis, Brazil, 23. II. 1942). Pisao pjesme, novele, drame, romane i eseje. Izvrstan psiholog, u prikazivanju ličnosti služi se psihoanalitičkim postupkom. Stekao ugled mnogim biografskim djelima beletrizirane strukture. Izvanredan poznavatelj… Nastavi čitati

Zwickau

Zwickau, grad u ist. dijelu sred. Njemačke, sav. zemlja Sachsen, na r. Zwickauer Mulde, 68 km j od Leipziga; 97 740 st. Industr.-rudarsko središte; u okolici ležišta ugljena. Kem., el., automob. i tekst. ind., proizvodnja porculana i rudarskih strojeva.… Nastavi čitati

Zwicky, Fritz

Zwicky, Fritz, švicarski astrofizičar (Varna, Bugarska, 14. II. 1898 – Pasadena, 8. II. 1974). Dugogodišnji profesor na Kalifornijskom institutu za tehnologiju (Caltech) u Pasadeni. Postavio hipotezu o izvangalaktičkim supernovama koje su prijelaz iz obične zvijezde u neutronsku, glavni izvor… Nastavi čitati

Zwingli, Ulrich (Huldrych)

Zwingli, Ulrich (Huldrych), švic. vjerski reformator (Wildhaus, kanton Sankt Gallen, 1. I. 1484 – Kappel, kraj Albisa, 11. X. 1531). Studirao u Beču i Baselu. Reformatorsku djelatnost započeo oštrim propovijedima u Zürichu, protiveći se svemu što se ne temelji… Nastavi čitati