Abecedar: V

Vukov, Vice

Vukov, Vice, hrvatski pjevač zabavne glazbe (Šibenik, 3. VIII. 1936 – Zagreb, 24. IX. 2008). Diplomirao na Filozofskom fakultetu  u Zagrebu. Na Opatijskom festivalu 1959. pjesmom Mirno teku rijeke postigao značajan uspjeh koji je potvrđivao i drugim izvedbama… Nastavi čitati

Vukovar

Vukovar, grad te gradsko upravno i županijsko središte u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Srijemu, 22 km sjeveroistočno od Vinkovaca. Leži na utoku Vuke u Dunav, na 108 m nadmorske visine. Riječna luka. Cestama i željeznicom povezan s Osijekom, Vinkovcima… Nastavi čitati

Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija (XVI.), teritorijalno-administrativna jedinica na istočnom dijelu istočne Hrvatske sa sjedištem u Vukovaru; 2448 km2,     179 521 stanovnika (2011) ili 73 st./km2. Najistočnija hrvatska županija; Rađevac (19°27’ istočne geografske dužine)… Nastavi čitati

Vuković Runjić, Milana

Vuković Runjić, Milana, hrvatska književnica i nakladnica (Zagreb, 20. III. 1970). Diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. S Borisom Runjićem vodi nakladničku kuću Vuković&Runjić. Pjesničke zbirke objavljuje od 1989., prozne od druge polovice 1990-ih, romane… Nastavi čitati

Vulas, Šime

Vulas, Šime, hrvatski kipar (Drvenik Veli, 17. III. 1932 – Zagreb, 8. VI. 2018). Završio zagrebačku Akademiju likovnih unjetnosti, bio suradnik Majstorske radionice Vanje Radauša (1958–62). Pretežno u drvu oblikovao lirski intonirane, harmonične apstraktne kompozicije, za koje je… Nastavi čitati

Vulci (Volci)

Vulci (Volci), jedan od najstarijih etrurskih gradova, sz od Tarkvinije. Arheol. istraživanja otkrila su velik broj podzemnih grobnica s nalazima etrurske kulture.

vulfenit

vulfenit, mineral → wulfenit.

vulgaran

vulgaran (lat.) 1. Prost, grub, nepristojan, neodgojen, neobrazovan; vulgarizacija (lat.), grubo pojednostavnjivanje nekog djela ili ideje, kojim se snižava njegova vrijednost; spuštanje čega na nižu razinu, razumljivu svima.

Vulgata

Vulgata (lat.), lat. prijevod Biblije što ga je potkraj IV. st. na poticaj pape Damasa I. izradio sv. Jeronim. Na pučki latinski preveo je Stari zavjet s hebrejskoga i aramejskoga jezika, a Novi zavjet na temelju grč. izvornika. Jeronimov je… Nastavi čitati

Vulin, Ante

Vulin, Ante, hrvatski arhitekt (Pag, 12. VII. 1932 – Zagreb, 5. II. 2012). Diplomirao i doktorirao u Zagrebu, profesor Arhitektonskoga fakulteta; član HAZU. Projektirao veći broj obiteljskih kuća, stambenih zgrada, hotela i škola u Šibeniku, Vodicama i dr. Rekonstruirao… Nastavi čitati

Vulkan

Vulkan (lat. Vulcanus), staroitalski i rim. bog vatre, poistovjećen s grč. Hefestom. Zaštitnik kovača, imao je radionicu ispod vulkanske gore Etne.

vulkan

vulkan (lat.), otvor u Zemljinoj kori na kojem tijekom vulkanske aktivnosti iz unutrašnjosti Zemlje izbija lava, piroklastični materijal i vrući plinovi i pare. Poznatiji vulkani: Krakatau (Indonezija), Stromboli, Etna i Vezuv (Italija), Sveta Helena (SAD), Pinatubo (Filipini), Mauna Loa, Kilauea (Havajski otoci).

vulkanizacija

vulkanizacija, proces prerade kaučuka u gumu zagrijavanjem sa sumporom, koji stvara mostove između molekula nezasićenih ugljikovodika. Svrha je postupka poboljšanje kaučukovih svojstava poput čvrstoće, elastičnosti i otpornosti na habanje. Postupak otkrio Charles Goodyear (1838), a naziv potječe od rim. boga vatre Vulkana.

vulkanologija

vulkanologija (lat.; grč.), geol. disciplina koja se bavi proučavanjem vulkana, vulkanizma i vulkanskih pojava.

vulkanske stijene

vulkanske stijene, efuzivne magmatske ili eruptivne stijene.

vulkanski pepeo

vulkanski pepeo, piroklastičan materijal izbačen erupcijom iz vulkana, dimenzija čestica v. p. ne prelazi 2 mm (po nekim podjelama 4 mm) u promjeru, litificiranjem v. pepela nastaje tuf.

vulkansko staklo

vulkansko staklo, vrsta efuzivnih magmatskih (eruptivnih) stijena kod kojih je nakon erupcije došlo da nagla hlađenja tako da su procesi kristalizacije svedeni na minimum. Većina je takva materijala stoga amorfna. Najčešća v. s. su opsidijan i plovućac.

Vulpe, Milan

Vulpe, Milan, hrvatski slikar i oblikovatelj (Dubrovnik, 22. II. 1918 – Zagreb, 21. X. 1990). Diplomirao na zagrebačkoj Akademiji. Začetnik i promicatelj grafičkog oblikovanja u Hrvatskoj. Osebujnim, jednostavnim i prepoznatljivim stilom oblikovao ambalažu za proizvode Plive, Chromosa i dr.,… Nastavi čitati

vulva

vulva (lat. vulva), lat. stidnica, stidnjača, pudendum femininum; dio vanj. ženskih spolnih organa koji obuhvaća preponski (Venerin) brežuljak, male i velike stidne usne, predvorje rodnice i dražicu.

vulvitis

vulvitis (lat.), upala stidnice. Najčešće nastaje zbog bakterijske, virusne ili gljivične infekcije. Može biti i alergijski, ili nakon ozljede. Često se upala proširi u rodnicu te nastaje vulvovaginitis. Liječi se ovisno o uzroku.