Abecedar: N

nusproizvod (nusprodukt)

nusproizvod (nusprodukt), sporedni proizvod u nekom procesu proizvodnje ili kem. reakcije.

Nussbaum, Felix

Nussbaum, Felix, njem. slikar i grafičar (Osnabrück, 11. XII. 1904 – Auschwitz, 9. VIII. 1944). U duhu nove stvarnosti slikao krajolike, mrtve prirode, portrete i prizore iz svakidašnjice (U kavani).

Nüsslein-Volhard, Christiane

Nüsslein-Volhard, Christiane, njemačka genetičarka (Magdeburg, 20. X. 1942). Diplomirala biokemiju u Tübingenu. Nakon rada u Baselu, Freiburgu i Heidelbergu, vraća se u Tübingen i postaje ravnateljica Instituta Max Planck za razvojnu genetiku. Za otkriće temeljnih genetskih mehanizama koji utječu… Nastavi čitati

Nušić, Branislav

Nušić, Branislav (pseud. Ben Akiba), srp. književnik i diplomat (Smederevo, 8. X. 1864 – Beograd, 19. I. 1938). Završio studij prava. Za Kraljevine Srbije službovao u konzulatima. Bio je i ravnatelj kazališta u Beogradu, Novom Sadu,… Nastavi čitati

Nuštar

Nuštar, naselje i središte istoimene općine, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Srijemu, 6 km sjeveroistočno od Vinkovaca. Leži u dolini rijeke Vuke, na 91 m nadmorske visine. Naselje ima 3665, a općina 5793 stanovnika (2011).… Nastavi čitati

Nut

Nut (staroegip. nwt nebo), u egip. mitologiji, božica neba; žena boga zemlje Geba i majka Ozirisa, Seta, Horusa, Izide i Neftis. Dovodi duše mrtvih u nebo, svakodnevno rađa nebeski svod tako da navečer proguta Sunce i ujutro ga porodi. Prikazivana… Nastavi čitati

nutacija

nutacija (lat.) 1. biol Autonomno gibanje zbog procesa u unutrašnjosti biljke s posljedicom nejednolika rasta različitih strana pojedinih organa. Najpoznatije je kružno gibanje mladih vitica biljaka povijuša, koje im omogućuje uvijanje oko podloge. 2. Nehotično, nesvjesno klimanje glavom. Također, minimalni… Nastavi čitati

nutricionistika

nutricionistika (prema lat.), disciplina koja proučava kvalitetu i svrhovitost prehrane s med. gledišta.

nutricionizam

nutricionizam (prema lat.), primijenjena znanost koja se bavi prehranom.

nutrija, barska

nutrija, barska (španj.; Myocastor coypus), glodavac iz por. dabrića (Myocastoridae). Zdepasta tijela, obrasla dugom grubom smeđom dlakom, dužine 50 cm (bez gola repa koji je dug 35 cm). Na stražnjim nogama ima plivaću kožicu. Svoju podzemnu nastambu jakim… Nastavi čitati

Nuuk

Nuuk (danski: Godthåb), glavni grad i luka Grenlanda, Danska, na jugozapadnoj obali, u Davisovu prolazu; 21 000 stanovnika. Upravno središte i izvozna luka za ribu i riblje ulje, uvozna za naftu i ukapljeni plin. Helioport i zračna luka. Najstarije dansko… Nastavi čitati

nužna obrana

nužna obrana (lat. tutela inculpata), u kaznenom pravu, obrana koja je potrebna da počinitelj od sebe ili nekoga drugog odbije protupravni napad; također i razlog isključenja protupravnosti djelovanja počinitelja, koji je u obrani otklonio opasnost po sebe ili drugoga.… Nastavi čitati

nužnost

nužnost, što ne može biti drugačije nego takvo kakvo jest. U filozofiji, osobito u metafizičko-ontološkoj tradiciji, temeljni način bitka koji utemeljuje sva zbivanja (determinizam). Osim apsolutne (metafizičke) n., ona može biti još i relativna, kada ovisi o nekoj… Nastavi čitati

Nyanza

Nyanza, provincija na JZ Kenije; 16 162 km2 (od toga 3636 km2 jezera Viktorija), 4 891 300 st. Ugl. zaravnjeno područje (iznad 1000 m) uz obale Viktorijina jezera. Uzgoj pamuka, na SI kave i… Nastavi čitati

Nyasa → Malawi

Nyasa Malawi

Nyerere, Julius Kambarage

Nyerere, Julius Kambarage, tanzanijski političar (Butiama, 14. III. 1922 – London, 14. X. 1999). Studirao povijest i ekonomiju u Edinburghu 1945–52. Osnovao Afr. nac. uniju Tanganjike (TANU) 1954. Zastupnik u Zakonodavnom vijeću 1958–60. Gl. ministar… Nastavi čitati

Nyíregyháza

Nyíregyháza, gl. grad županije Szabolcs-Szatmár-Bereg, sjeveroist. Mađarska, 50 km s od Debrecena; 116 800 st. Prom. križište (cestovno i želj.) i trg. središte poljoprivr. kraja: uzgoj krumpira, duhana, suncokreta i dr.; svinjogojstvo, govedarstvo. Prehr. ind. Lječilišni turizam.

Nyköping

Nyköping, gl. grad i luka provincije Södermanland, jugoist. Švedska, na ušću istoimene r. u Baltičko more, 85 km jz od Stockholma; 50 000 st. Željezara, prehr., tekst. i drvna ind. Zračna luka. Crkva sv. Nikole (XII. st.), dvorac… Nastavi čitati

Nykvist, Sven

Nykvist, Sven, švedski filmski snimatelj i redatelj (Moheda, 3. XII. 1922 – Stockholm, 20. IX. 2006). Kao direktor fotografije debitirao filmom Večer komedijaša (1953) kojim počinje suradnju s Ingmarom Bergmanom. Najbolja ostvarenja u crno-bijeloj tehnici… Nastavi čitati

Nymphenburg

Nymphenburg, zap. predgrađe Münchena s barok. dvorcem, nekoć ljetnom rezidencijom bavarskih vladara. Građen od 1663. do 1728. po nacrtima A. Barellija, G. A. Viskardija i J. Effnera. Iza dvorca je veliki franc. park s dekorativnim skulpturama i nekoliko manjih… Nastavi čitati