BIOLOŠKE I MEDICINSKE ZNANOSTI I PODRUČJA

Wieschaus, Eric

Wieschaus, Eric, američki biolog (South Bend, Indiana, 7. VI. 1947). Diplomirao biologiju na Sveučilištu Notre Dame. Radio u Zürichu i Heidelbergu, po povratku u SAD profesor na Sveučilištu Princeton. Za otkriće da geni nadziru embrijski razvoj, podijelio Nobelovu nagradu… Nastavi čitati

Wiesel, Torsten Nils

Wiesel, Torsten Nils, švedski neurobiolog (Uppsala, 3. VI. 1924). Istraživač na Karolinškom institutu u Stockholnu, profesor neurobiologije na Sveučilištu Johns Hopkins u Baltimoreu i Harvardovu sveučilištu. Proučavao funkciju mozga, napose vidnoga korteksa; 1981. podijelio s → D. H.… Nastavi čitati

Wilkins, Maurice Hugh Frederick

Wilkins, Maurice Hugh Frederick, britanski fizičar i molekularni biolog (Pongaroa, Novi Zeland, 15. XII. 1916 – London, 5. X. 2004). Doktorirao fiziku na Sveučilištu u Birminghamu (1940). Sudjelovao u projektu Manhattan radeći na separacijama izotopa. Nakon rata radio na… Nastavi čitati

Willis, Thomas

Willis, Thomas, engleski liječnik (Great Bedwyn, 27. I. 1621 – London, 11. XI. 1675). Profesor prirodne filozofije u Oxfordu, potom praktični liječnik u Londonu. Pristaša ijatrokemije, prvi primijetio slatkoću mokraće dijabetičara, prvi opisao babinju groznicu, mijasteniju gravis i progresivnu… Nastavi čitati

Wilson, Edmund Beecher

Wilson, Edmund Beecher, amer. biolog (Geneva, Illinois, 19. X. 1856 – New York, 3. III. 1939). Prof. na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Proučavao tjelesne i zametne stanice, oplodnju i partenogenezu. Proučavao diobu i dozrijevanje spolnih stanica te spolne kromosome.

Wilsonova bolest → hepatolentikularna degeneracija

Wilsonova bolesthepatolentikularna degeneracija

Wolff, Kaspar Friedrich

Wolff, Kaspar Friedrich, njem. anatom (Berlin, 18. I. 1733 – Petrograd, 22. II. 1794). Voj. liječnik, prof. anatomije u Petrogradu. Jedan od osnivača moderne embriologije. Odbacio teoriju preformacije tumačeći razvitak organizma epigenezom, tj. postavkom da se u embrionalnom životu… Nastavi čitati

Wright, Sewall

Wright, Sewall, američki genetičar (Melrose, Massachusetts, 21. XII. 1889 – Madison, Wisconsin, 3. III. 1988). Profesor u Chicagu i Wisconsinu. Formulirao teoriju populacijske genetike, koautor matematičke teorije o evoluciji. Kao posebnu silu evolucije istaknuo genski nanos (genetic drift) koji… Nastavi čitati

X-kromosom

X-kromosom, spolni kromosom nazočan u oba spola. Svaka jajna stanica ima jedan X-kromosom, dok spermiji imaju ili X-kromosom ili → Y-kromosom. Nakon oplodnje ujedinjuju se kromosomi jajne stanice i spermija, pa kombinacija XX daje ženski, a kombinacija XY muški spol.

x-noge

x-noge (lat. genua valga), deformacija koljena gdje natkoljenica i potkoljenica čine kut otvoren prema van, pa se noge doimaju poput slova x.

Y-kromosom

Y-kromosom, muški spolni kromosom. → X-kromosom

Yalow, Rosalin

Yalow, Rosalin, amer. biofizičarka (NewYork, 19. VII. 1921). Značajna zbog razvijanja tehnike radioimunotesta (RIA), mjerenja biol. tvari u krvi, na kojoj je radila s kolegom Solomonom Bersonom. U početku se ova tehnika primjenjivala za praćenje razine inzulina kod dijabetesa,… Nastavi čitati

Yersin, Alexandre

Yersin, Alexandre, švic.-franc. bakteriolog (Aubonne, Švicarska, 23. IX. 1863 – Nha Trang, Vijetnam, 1. III. 1943). Suradnik Pasteurova instituta, proučavao difteriju i izolirao difterijski toksin. Neovisno o jap. bakteriologu Sh. Kitasatu pronašao uzročnika kuge (Yersinia pestis) te uveo seroterapiju… Nastavi čitati

Zacchia, Paolo

Zacchia, Paolo, tal. liječnik (Rim, 1584 – Rim, 1659). Protomedik Papinske Države. Stekavši veliko iskustvo kao član vrhovnog suda te države, postavio je temelj na kojem je izgrađena sudska medicina. Gl. djelo Questiones medico-legales u 9 sv. (1621–51).

začeće

začeće (lat. conceptio), stapanje muške spolne stanice (spermija) sa ženskom spolnom stanicom (jajašcem). Tim se činom uspostavlja diploidni broj kromosoma i genetski spol, a oplođena jajna stanica potiče se na niz uzastopnih mitotičkih dioba čime se označuje početak embrionalnog razvoja zametka.

začini

začini, tvari koje se u malim količinama dodaju hrani kako bi poboljšale miris, okus, probavljivost ili promijenile boju. U širem smislu z. su i hrana, poput maslaca, ulja, octa, luka, češnjaka i sl. Najznačajniji je začin kuhinjska sol. Z.… Nastavi čitati

zadak

zadak, zadnji dio tijela kukca.

zagađivanje

zagađivanje, unošenje štetnih tvari koje narušavaju fiz., biol., kult. ili soc. vrijednosti okoliša (npr. ispuštanje otrovnih plinova, otrovnih kem. sastojaka u vodotokove i sl.). Obično se razlikuju pojmovi zagađivanja, kao ozbiljne, namjerne, ili zbog neznanja proizvedene štete po okoliš,… Nastavi čitati

zalistak

zalistak 1. med (lat. valva, valvula) Tanko udvostručenje dijela unutar. sloja šupljega organa koji usmjeruje i omogućuje prolaz ili protok sadržaja samo u jednom smjeru te poput ventila sprječava njegovo vraćanje. Zalisci se nalaze u srcu, venama, limfnim žilama… Nastavi čitati

zametak

zametak (plod), organizam koji nastaje stapanjem muške i ženske spolne stanice, a razvija se u maternici. U razvitku z. razlikuje se embrionalno i fetalno razdoblje. U prvome se oblikuju organi, koji u drugome funkcionalno sazrijevaju, a z. raste i poprima… Nastavi čitati