BIOLOŠKE I MEDICINSKE ZNANOSTI I PODRUČJA

živčani sustav

živčani sustav, skup organa životinja i čovjeka koji reguliraju sve funkcije organizma usklađujućih ih međusobno i s podražajima iz okoline. Postoji i kod najprimitivnijih organizama (poput spužvi i žarnjaka) gdje govorimo o mrežastom ž. s. Odvedeniji beskralježnjaci imaju živčane… Nastavi čitati

živčano tkivo

živčano tkivo, tkivo što izgrađuje živčani sustav. Specifične stanice ž. t. su živčane i glija-stanice. Živčana stanica (neuron) funkcionalna je jedinica živčanog sustava, a osnovna su joj svojstva podražljivost i provodljivost impulsa. Uz žensku jajnu stanicu, živčane su stanice… Nastavi čitati

živci

živci, dio perifernoga živčanog sustava, nastavci živčanih stanica (živčana vlakna). Skupljeni u snopiće i obavijeni posebnim ovojnicama, protežu se i u najudaljenije dijelove organizma. Osnovni ž. izlaze iz sred. živčanog sustava: iz pojedinih dijelova mozga (moždani ili kranijalni ž.;… Nastavi čitati

živorodnost

živorodnost, viviparnost, sposobnost stvaranja živih potomaka pri čemu se embrionalni razvoj odvija u tijelu ženke. Najpoznatija je kod sisavaca, ali postoji i kod nekih vrsta riba, vodozemaca i gmazova. Pojavljuje se i u nekim skupinama beskralježnjaka (puževi, trihine, raci… Nastavi čitati

život

život, oblik postojanja živih bića. Ž. je vezan za visokoorganizirane tvari, biomolekule koje imaju posebna strukturna i funkcionalna svojstva. Osim kem. sastava i životnih procesa (mijena tvari, rast, razmnožavanje, promjenjivost, nasljednost, prilagodljivost, organiziranost, autoregulacija, kolektivnost, starenje, smrt i dr.),… Nastavi čitati

životinje

životinje, pripadnici carstva Animalia. Imaju mnoga zajednička obilježja s pripadnicima ostalih carstava živoga svijeta. Za većinu životinja značajno je: heterotrofnost, pokretljivost, ograničeno vrijeme rasta, rasplodni organi unutar organizma, briga za potomstvo, posjedovanje potpornoga tkiva (vanjski ili unutarnji… Nastavi čitati

zjenica

zjenica (latinski: pupilla), okrugao otvor u šarenici oka kroz koji svjetlost ulazi u unutrašnjost oka. Sužava se pri jačoj svjetlosti, proširuje se u tami.

zlatica → ledinjak

zlatica ledinjak

zli grč → tetanus

zli grč tetanus

žličarka, bijela

žličarka, bijela (Platalea leucorodia), ptica močvarica iz por. ibisa (Threskiornithidae). Nalik na čaplju s dugim crnim kljunom koji se pri dnu širi (oblik žlice). Gnijezdi se u močvarnim područjima Europe i zap. Azije, a zimuje u sjev. Africi.

žlijezde

žlijezde (lat. glandulae) 1. U anatomiji, epitelni organi koji stvaraju i luče sekrete. Mogu biti zasebni organi (npr. slinovnice, štitnjača), ili su smještene u sluznici drugih organa (npr. želučane ž). Neke ž. putem svojih izvodnih kanala luče sekret na… Nastavi čitati

zmaj, krilati

zmaj, krilati (Draco volans), leteći zmaj, gušter legvan iz por. agama (Agamidae) s Malajskog poluotoka. Dug do 20 cm. Mužjaci su živo obojeni, a ženke neugledne. Sa strane na tijelu imaju kožne padobrane u obliku krila poduprte lažnim rebrima… Nastavi čitati

zmajeva krv

zmajeva krv, tamnocrvena neprozirna smola s plodova palme penjačice; upotrebljava se u proizvodnji lakova.

zmajevac

zmajevac (Dracaena), dracena, biljni rod grmova i niskih drveta iz por. ljiljana (Liliaceae). Obuhvaća 40 vrsta iz trop. i suptrop. Afrike, Azije i Amerike. Ukrasne sobne ili vrtne biljke zbog velikih dekorativnih listova. Česti su prugasti z. (D.… Nastavi čitati

zmijar

zmijar (Circaëtus galicus), gujaš, ptica grabljivica iz por. jastrebova (Accipitridae). Dug 70 cm, sivo-smeđe boje, bijela trbuha sa smećkastim mrljama. Lovi zmije i guštere.

zmije

zmije (Serpentes), podred gmazova iz reda ljuskaša (Squamata) s o. 2300 vrsta (o. 400 otrovnih) rasprostranjen na svim kontinentima osim Antarktike. Dugo vitko tijelo prekriveno ljuskama nema izvana vidljive noge. Na jajolikoj ili trokutastoj glavi nemaju očne kapke ni… Nastavi čitati

zmijski otrovi

zmijski otrovi, tvari koje ispuštaju otrovne zmije iz otvora na zubima prilikom ugriza. Samo je manji broj opasan za čovjeka. To su složeni kem. spojevi koje dijelimo na krvne (hemoragijske i hemolitičke) i živčane (neurotoksične) otrove. Krvni uzrokuju veliku… Nastavi čitati

znoj

znoj, tekućina koju luče žlijezde znojnice. Z. je bezbojan, slankasta okusa, pH od 4,5–7,5, tipična mirisa, sadrži vodu, natrijev klorid, tragove albumina i ureje te ostale tvari čija koncentracija ovisi o unosu tekućine u organizam, vanj. temperaturi i vlazi,… Nastavi čitati

znojenje

znojenje, perspiracija, lučenje znoja iz žlijezda znojnica. Najvažnija mu je uloga održavanje tjelesne temp. Pod utjecajem je središta za znojenje u mozgu, autonomnoga živčanog sustava te adrenalina i noradrenalina. Na z. utječu tjelesna aktivnost, temp. okoline, infekcije, bolesti štitne… Nastavi čitati

zob

zob (Avena), rod jednogodišnjih ili trajnih zeleni iz por. trava (Poaceae). Obuhvaća o. 80 vrsta rasprostranjenih u umjerenom području. U Hrvatskoj su najčešće A. barbata i A sterilis. A. sativa se uzgaja kao žitarica ponajprije za prehranu stoke.… Nastavi čitati